Gemeente Zeewolde zet in op afvalvermindering

8 maanden geleden gepubliceerd

Gemeente Zeewolde doet een oproep aan haar inwoners om mee te denken over het inzamelen en scheiden van afval. Met het doel om de hoeveelheid restafval te verminderen en meer grondstoffen en materialen te hergebruiken, heeft de gemeente een enquête opgezet.

Afvalscheiding: uw mening telt

Om inzicht te krijgen in de ervaringen van burgers met het scheiden van afval, vraagt de gemeente Zeewolde haar inwoners om deel te nemen aan de enquête. Deze online vragenlijst, die in ongeveer vijf minuten te voltooien is, stelt inwoners in staat om hun ideeën en ervaringen te delen. Bovendien maakt elke deelnemer kans op één van de tien cadeaukaarten ter waarde van 20 euro.

Omgekeerd inzamelen

In 2019 startte Zeewolde met het ‘omgekeerd inzamelen’ om het scheiden van afval te stimuleren en de hoeveelheid restafval te verminderen. Deze aanpak heeft geleid tot een afname van het restafval van 172 kg naar 140 kg per huishouden. In Zeewolde wordt het afval opgehaald door HVC, in opdracht van de gemeente. De meeste inwoners hebben aparte containers voor papier, groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en plastic, blik en drinkpakken (PBD). Het restafval wordt door inwoners in de dorpskern naar ondergrondse containers gebracht.

Burgerpanel Zeewolde

Het burgerpanel van Zeewolde, dat momenteel ruim 1300 deelnemers telt, ontvangt regelmatig enquêtes van I&O Research voor gemeentelijke onderzoeken. Wie vaker wil deelnemen aan dergelijke enquêtes en zijn of haar mening wil geven, kan zich aanmelden voor het burgerpanel.

De gemeente zet zich in voor de verbetering van de afvalscheiding en -inzameling en hoopt dat de inwoners van Zeewolde actief zullen bijdragen aan dit proces.