Nieuw Schoolgebouw voor Speciaal Reformatorisch Onderwijs op Urk in 2026

4 maanden geleden gepubliceerd

De speciaal reformatorisch Obadjaschool op Urk krijgt mogelijk een eigen schoolgebouw. Het College van B en W heeft de gemeenteraad gevraagd om geld vrij te maken voor de bouw van een nieuw schoolgebouw in de Zeeheldenwijk, dat naar verwachting in 2026 klaar zou kunnen zijn. De school, die sinds 2018 op Urk is gevestigd, biedt speciaal reformatorisch onderwijs aan kinderen met een leer-, taal- of ontwikkelingsachterstand.

Van Noodlokalen naar Kerk, en Nu een Eigen Gebouw

Sinds de vestiging van de Obadjaschool op Urk hebben de leerlingen eerst les gehad in twee noodlokalen bij de Petrus Dathenusschool. Vanaf 2021 vond het onderwijs plaats in zalen van kerkgebouw De Ark. Nu het aantal leerlingen is gegroeid naar vijftig à zestig, is het tijd voor de volgende stap: een eigen schoolgebouw. Voor deze ontwikkeling is een krediet van 2,4 miljoen euro nodig.

Belang van Thuisnabij Onderwijs

Het College van B en W benadrukt het belang van speciaal onderwijs binnen de eigen gemeente. Thuisnabij onderwijs is een belangrijk uitgangspunt, vooral voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Voorheen moesten de leerlingen met de bus naar Zwolle voor deze vorm van onderwijs. Nu hoeven Urker kinderen met een reformatorische achtergrond en een leer-, taal- of ontwikkelingsachterstand niet meer het eigen dorp uit.

Besluitvorming

De Urker gemeenteraad zal zich dinsdagavond buigen over het verzoek van het college om het benodigde krediet beschikbaar te stellen. Bij goedkeuring kan de bouw van de nieuwe school relatief snel van start gaan.