Uitbreiding respijtzorgaanbod in Lelystad met 'Lelystads ontmoeten' en 'Mantelzorgtest'

9 maanden geleden gepubliceerd

Het college van Lelystad heeft besloten het aanbod aan ondersteuning voor mantelzorgers uit te breiden. Dit om te voorkomen dat de zorg voor mantelzorgers te zwaar wordt en er te snel een beroep wordt gedaan op professionele zorg. De uitbreiding omvat de initiatieven ‘Lelystads ontmoeten’ en de ‘Mantelzorgtest’.

De Mantelzorgtest

Mantelzorgers gaven aan behoefte te hebben aan goede (online) informatie. Om hieraan tegemoet te komen, is de ‘Mantelzorgtest’ ontwikkeld. Deze online tool, ontwikkeld met lokale zorg- en welzijnsorganisaties, geeft mantelzorgers inzicht en biedt praktische hulp en ondersteuning. Hiermee kunnen mantelzorgers de zorg langer volhouden. De ‘Mantelzorgtest’ zal eind dit jaar via de website van de gemeente Lelystad beschikbaar zijn.

Lelystads ontmoeten

Het tweede initiatief, ‘Lelystads ontmoeten’, is een laagdrempelige ontmoetingsplek in de wijk voor zorgvragers en hun mantelzorgers. Het is een plek om ervaringen te delen, te ontspannen en andere mensen te ontmoeten. Zorgvragers en mantelzorgers kunnen er zowel samen als afzonderlijk naar toe. ‘Lelystads ontmoeten’ start eind 2023, waarna ook de locaties, dagen en tijden bekend worden gemaakt.

Deze initiatieven komen na de sluiting van het Respijthuis in Lelystad eind vorig jaar. Deze faciliteit moest haar deuren sluiten omdat te weinig mensen er gebruik van maakten. College en raad vinden het echter belangrijk dat er voldoende respijtzorg wordt aangeboden. Met de initiatieven ‘Mantelzorgtest’ en ‘Lelystads ontmoeten’ hopen ze mantelzorgers de kans te geven even op adem te komen en overbelasting te voorkomen.