Reactie gemeente Zeewolde op uitspraak Raad van State: vestiging hyperscale datacenter niet mogelijk

8 maanden geleden gepubliceerd

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft een uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Trekkersveld 4 in Zeewolde. Het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2021 is vernietigd, wat betekent dat de vestiging van een hyperscale datacenter definitief niet mogelijk is.

Gevolgen van de uitspraak

De vernietiging van het bestemmingsplan houdt ook in dat de uitbreiding van het bedrijventerrein Trekkersveld niet kan doorgaan. Volgens de Afdeling zijn de plannen voor het datacenter en het bedrijventerrein onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit betekent dat de gemeente opnieuw moet beginnen met de verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein Trekkersveld.

Wethouder Helmut Hermans geeft aan dat er vragen kunnen zijn over de mogelijke gevolgen van deze uitspraak. De gemeente is nog in goed gesprek met de betrokken partijen, maar kan op dit moment geen uitspraken doen over de gevolgen.

Vervolgstappen

Naar aanleiding van de vele vragen over de uitspraak, bestudeert de gemeente de uitspraak verder. Wethouder Helmut Hermans zal morgenmiddag in gesprek gaan over de uitspraak. Dit gesprek vindt plaats om 15.00 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis van Zeewolde.