Hondenbelastingcontrole in Lelystad weer van start

8 maanden geleden gepubliceerd

Vanaf 25 september 2023 starten de hondencontroleurs in Lelystad weer met hun werkzaamheden. Deze controleurs controleren huis-aan-huis op hondenbezit. Hondenbezitters in Lelystad zijn verplicht hondenbelasting te betalen. Niet iedereen die een hond heeft, meldt dit bij de gemeente. Om deze reden voert de gemeente regelmatige controles uit.

De controleprocedure

De controle wordt uitgevoerd door hondencontroleurs van de firma Legitiem. Deze controleurs kunnen zich legitimeren met een pasje. Als ze een hond tegenkomen waarvoor geen belasting is betaald, moet de hond via een aangifteformulier alsnog worden aangemeld. Is er niemand thuis, maar vermoeden de controleurs dat er een hond in het huis is, dan ontvangen de bewoners een flyer met informatie en een aangifteformulier in de brievenbus.

Hond aangeven of afmelden

Iedereen in Lelystad die één of meerdere honden heeft, is verplicht hiervan aangifte te doen bij de gemeente. Hondenbelasting betalen is niet nodig voor blindengeleidehonden, hulphonden of politiehonden. Aangifte doen kan via de website van de gemeente of aan de balie in het stadhuis. Als blijkt dat een hond niet of te laat is aangegeven, kan de gemeente een boete van € 100,- opleggen. Afmelding van de hondenbelasting kan ook via de website of aan de balie in het stadhuis geregeld worden. Voor 2023 bedraagt de hondenbelasting voor 1 hond € 46,56 per jaar. Mensen met een kennelregistratie (4 honden of meer) betalen het kenneltarief, namelijk € 186,00 per jaar.

Opruimplicht

In Lelystad gelden bepaalde regels voor hondeneigenaren. Deze regels zorgen ervoor dat zowel inwoners met als zonder hond van de ruime, groene en waterrijke omgeving kunnen genieten. Binnen de bebouwde kom moeten honden aangelijnd zijn en hondenpoep moet worden opgeruimd. Daarnaast moet een hondeneigenaar altijd een opruimmiddel bij zich hebben, zoals een poepzakje of -schepje. Meer informatie over deze regels is te vinden op de website van de gemeente.