Belangrijke besluiten uit de vergadering van de burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder

9 maanden geleden gepubliceerd

Tijdens de recente vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder op 19 september 2023, zijn verschillende belangrijke besluiten genomen. Deze betreffen onderwerpen variërend van administratieve inkoop tot gezondheids- en activiteitsbeleid.

Lean traject administratieve inkoop

Het directieteam heeft de macht gekregen om te besluiten over het uitvoeren van experimenten voor het Lean traject administratieve inkoop. Dit betreft gevallen waarin deze experimenten afwijken van het inkoopbeleid, de budget- en of de mandaatregeling.

Wegsleepverordening

Er is een voorstel gedaan aan de raad om de “Wegsleepverordening gemeente Noordoostpolder 2023” vast te stellen.

Begrotingsresultaten 2024 - 2027

Er is een voorstel gedaan aan de raad om richting te geven aan de wijze waarop de raad de meerjarenprogrammabegroting 2024 – 2027 aangeboden wil krijgen. Dit stelt de raad in staat zich in de begrotingsvergadering te richten op keuzes die de kaderstelling op inhoud betreffen.

Beleidsregels Meedoenregeling

Er is besloten om de gewijzigde beleidsregels Meedoenpakket 2018 vast te stellen. De Gemeenteraad zal worden geïnformeerd over de wijziging van de beleidsregels.

Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)

Er is ingestemd met het ‘Gezond en actief leven akkoord’ (GALA) door het plan van aanpak 2024-2026 te ondertekenen. De raad zal hierover worden geïnformeerd.

Het college bestaat uit burgemeester Roger de Groot en wethouders Toon van Steen, Sacha Werkman, Linda Verduin en René van Amersfoort. De portefeuilleverdeling is uitgebreid, variërend van algemene, ambtelijke en bestuurlijke aangelegenheden tot sport en bewegen, en van economie en bedrijvigheid tot energie, duurzaamheid, milieu en afval.